×

IRMA Water Centre

Student Volunteers

PGDM(RM) 41 - Batch of 2022:

 1. Arpit Dubey
 2. Jyotiprakash Giri
 3. Navan Sampath Kumar
 4. Pranjali Pethkar
 5. Prashanth Naidu
 6. Priyanka Bezbaruah
 7. Rahul Jha
 8. Soumavo Ghosh

PGDM(RM) 40 - Batch of 2021:

 1. Ganesh Shewatkar
 2. Rishi Chand Singh Bedi
 3. Arunava Sanyal
 4. Parvathy G
 5. Apoorv Kumar
 6. Harsh Gohel
 7. Aman Jain
 8. Nikita Deshpande
 9. Satish Kumar
 10. Dhananjay Kumar
 11. Ardhara Prakash
 12. Pallavi Gupta

PGDM(RM) 39 - Batch of 2020:

 1. Sowmya Jain
 2. Sibadittya Baidya
 3. Rohit Ravi Thekkedath
 4. Basant Rautela